Charita

Profi steel Charity je projekt realizovaný spoločnosťou Profi steel holding, za účasti ÚPSVR, ktorý už štvrtý rok pomáha vybraným rodinám v hmotnej núdzi. Na podnet majiteľa spoločnosti a pôvodcu projektu sa celoročne zo zisku spoločnosti generuje suma určená na pomoc rodinám s príjmom na hranici základných životných potrieb. Profi steel Charity úzko spolupracuje s kvalifikovaným personálom ÚPSVR, ktorý zodpovedne odporúča najmä rodiny s deťmi v sociálnej núdzi a následne všetky odporučené rodiny osobne obíde náš personál. Profi steel Charity sa primárne sústreďuje na pomoc deťom s potenciálom progresu a resocializácie, a ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak by ste chceli pomôcť aj vy, môžete vecnými darmi alebo konkrétnymi potrebami, uvedenými pri každej z rodín.
Pomôcť môžete niekoľkými spôsobmi:
- osobne prostredníctvom terénnych pracovníčok ÚPSVR:


- vkladom na účet Profi steel Charity, každé euro je použité výhradne na potreby uvedených rodín:
IBAN: SK80 0900 0000 0051 3684 4926
BIC: GIBASKBX

- ak by ste chceli odkonzultovať ako pomôcť okamžite, stačí ak nás oslovíte na niektorý z uvedených kontaktov 0944/069 710 | charity@profisteel.sk

Ďakujeme.

Už štvrtý rok spolu pomáhame deťom v hmotnej núdzi.

Denis (2004), Patrik (2005), Sebastian (2008), Nikolas (2012)

27.06.2019

Denis (2004), Patrik (2005), Sebastian (2008), Nikolas (2012)

Deti boli zverené do náhradnej osobnej starostlivosti starým rodičom v Leviciach. Chlapci sa dlhodobo venujú futbalu, hrajú za klub KŠK Levice. Chlapci by potrebovali kopačky a športovú obuv, nakoľko starý rodičia nemajú dostatok financií na aktivity vnúčat.

Nikolka (2011) a Kristofer (2012)

27.06.2019

Nikolka (2011) a Kristofer (2012)

Deti boli zverené do náhradnej osobnej starostlivosti starej matke pre týranie detí zo strany otca. Rodina býva v dvojizbovom byte v Leviciach aj s dospelou dcérou. Deti začali chodiť do školy, s čím sa rodine zvýšili aj mesačné výdavky. Rodina by potrebovala aj väčší byt, ale podľa vyjadrenia starej matky, úver v ich veku už banka neschváli.

Attila (2012)

27.06.2019

Attila (2012)

Zverený starej matke do NOS, ktorá sama má zdravotné problémy s nohou. Bývajú v Želiezovciach.

Michal (2005), Kevin (2001), Mário (2002)

27.06.2019

Michal (2005), Kevin (2001), Mário (2002)

Pástovce. Deti boli zverené do náhradnej osobnej starostlivosti starej matke. Rodičia sa vôbec nezaujímajú o svoje deti. Starká sa snaží všemožnými prostriedkami ich zabezpečiť. Deti sú veľmi skromné, vo svojom voľnom čase chodia zbierať orechy a bilinky aby si prilepšili…

Dominika (2002)

17.01.2018

Dominika (2002)

Po matkinej smrti Dominiku vychováva stará matka. Dominika je sluchovo postihnutá, navštevuje špeciálnu školu pre sluchovo postihnutých v Bratislave. Stará matka má zvýšené výdavky spojené s návštevou školy, čo sa týka ubytovania na internáte, stravy, cestovných výdavkov.

Dominike by pomohol príspevok na úhradu nákladov spojených s pobytom na internáte, stravovanie v školskej jedálni, finančná pomoc na úhradu zdravotnej starostlivosti...

Laura (2002)

17.01.2018

Laura (2002)

Vyrastá u svojej starej matky. Matka zo zdravotných dôvodov nemôže zabezpečiť starostlivosť o svoju dcéru. Stará matka má teraz zvýšené výdavky, lebo od septembra Laura nastúpila na Strednú umeleckú školu, grafický dizajn, je veľmi talentovaná.

Maloletá Laura by potrebovala finančnú pomoc na rozvoj svojho talentu, prípadne notebook zodpovedajúci potrebám grafického dizajnu ...

Katka (2006)

17.01.2018

Katka (2006)

Katka je zdravotne postihnutá, má detskú mozgovú obrnu, má v škole špeciálny režim. Veľmi rada chodí do školy, čo nie je vždy možné pre jej zdravotný stav. Vychovávajú a opatrujú ju starí rodičia. Žijú len z jedného dôchodku. Majú zvýšené výdavky na ošatenie a na jej liečbu, navštevujú rôznych špecialistov v Bratislave.

Rodine by pomohla finančná pomoc na úhradu nákladov spojených s cestovaním za špecialistami ...

Paľko (2011)

17.01.2018

Paľko (2011)

Nemôže vyrastať vo svojej biologickej rodine, je zverený blízkej osobe do náhradnej osobnej starostlivosti. Rodina žije vo veľmi skromných podmienkach. Paľko by potreboval vytvoriť svoj kútik, kde by mohol kresliť, mať odložené svoje veci. V septembri 2018 pôjde do školy.

Katka (2002)

17.01.2018

Katka (2002)

Zverená starej matke do NOS.   V septembri nastúpila na strednú školu, stará matka má zvýšené výdavky na zabezpečenie učebných pomôcok a vybavenia potrebné na praktickú časť vyučovania.

Maloletej Katke by pomohla úhrada zvýšených výdavkov na strednej odbornej škole ...

Cynthia (2003)

17.01.2018

Cynthia (2003)

Bývajú so starou matkou vo veľmi skromných podmienkach.  Stará matka sa snaží podľa svojich možností zabezpečiť pre svoju vnučku všetko čo potrebuje. Stará matka má nízky dôchodok.

Rodine by najviac pomohla finančná pomoc na prenájom lepšieho bývania, prípadne v zime príspevok na drevo ...

Dávid (2009) a Sarah Alizon ( 2011)

17.01.2018

Dávid (2009) a Sarah Alizon ( 2011)

Deti boli zverené do náhradnej osobnej starostlivosti prastarej matke. Rodičia sa vôbec nezaujímajú o svoje deti. Na výživné vôbec neprispievali, preto bolo vybavené náhradné výživné , ktoré je treba teraz úradu vrátiť. Na maloletého Dávida má prastarká zvýšené výdavky na lieky – Davidko je autista. Prastará matka napriek svojmu vysokému veku a nízkym finančným príjmom zvláda výchovu obdivuhodne.

Prastará matka by potrebovala peniaze na vrátenie náhradného výživného úradu vo výške 590,- Eur. Deti by potrebovali aj oblečenie a ostatné výdavky spojené so školou...

Carmen (2013) a Vivien (2016)

20.12.2017

Carmen (2013) a Vivien (2016)

Matka s dvoma deťmi. Po manželovej smrti žije s deťmi len z rodičovského príspevku (213 eur) a prídavkov na deti (46 eur), hlavne pre neschopnosť úradov, nakoľko manžel pracoval v zahraničí. Po zaplatení všetkých výdavkov im ostane len cca 50 eur.

Mamičke by najviac pomohol nákup potravín...

Copyright © 2019 Profisteel holding s.r.o., All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x