Charita

Profi steel Charity je projekt realizovaný spoločnosťou Profi steel holding s.r.o., za účasti ÚPSVR, ktorý už piaty rok pomáha vybraným deťom z rodín v hmotnej núdzi.

Na podnet majiteľa spoločnosti a pôvodcu projektu sa celoročne zo zisku spoločnosti generuje suma určená na pomoc deťom v rodinách s príjmom na hranici základných životných potrieb.

Profi steel Charity úzko spolupracuje s kvalifikovaným personálom ÚPSVR, ktorý každoročne, zodpovedne odporúča rodiny s deťmi v sociálnej núdzi a následne všetky odporučené rodiny osobne obíde aj poverený personál našej spoločnosti v doprovode pracovníčok ÚPSVR.

Profi steel Charity sa primárne sústreďuje na pomoc deťom s potenciálom progresu, resocializácie a ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak by ste chceli pomôcť aj vy, môžete vecnými darmi alebo konkrétnymi potrebami uvedených detí.
Pomôcť môžete niekoľkými spôsobmi:
- osobne prostredníctvom pracovníčok ÚPSVR:


- vkladom na účet Profi steel Charity, každé euro je použité výhradne na potreby uvedených rodín:
IBAN: SK76 7500 0000 0040 2748 4947
BIC: CEKOSKBX

- ak by ste chceli odkonzultovať ako pomôcť okamžite, stačí ak nás oslovíte na niektorý z uvedených kontaktov 0944/069 710 | charity@profisteel.sk

Ďakujeme.

Už piaty rok spolu pomáhame deťom v hmotnej núdzi.

Poďakovanie
ÚPSVR Levice

Poďakovanie

Poďakovanie
CDR Kolíňany

Poďakovanie

Alex (2005)

08.12.2020

Alex (2005)

Zverený do NOS starým rodičom, otec vo vezení, matka sa o neho nezaujíma. V novembri starý otec zomrel, starostlivosť zostala na starej matke. Alex sa venuje futbalu, hrá za futbalový klub

Nina (2006)

08.12.2020

Nina (2006)

zverená do NOS starej matke, matka zomrela, Nina sa venuje volejbalu, venovala sa tancu, ale pre vysoké náklady musela tento rok prestať, stará matka to už nezvládala financovať

Patrik (2005)

08.12.2020

Patrik (2005)

zverený do NOS starých rodičov, Patrik trpí hydrocefalom a epilepsiou, starý rodičia sú na dôchodku, zvýšené výdavky na lieky, rodičia o neho neprejavujú záujem

Lenka (2003)

08.12.2020

Lenka (2003)

zverená do NOS starej matke, venuje sa foteniu, píše básne, rada cestuje, stará matka má príjem len zo starobného dôchodku

Kristína (2003) Lukáš (2005)

08.12.2020

Kristína (2003) Lukáš (2005)

deti zverené do pestúnskej starostlivosti, pestún mal dopravnú nehodu (zrážka s vlakom), je len na invalidnom dôchodku, deti sa venujú florbalu, horolezectvu a iným športom.

Henrik (2010), Liza (2012)

08.12.2020

Henrik (2010), Liza (2012)

deti zverené starej matke, ich mama zomrela, stará matka má len invalidný dôchodok, má diagnostikované onkologické ochorenie.

Roderik (2002)

08.12.2020

Roderik (2002)

zverený do NOS starej matke, stará sa o neho teta, ktorá má DMO a svalovú distrofiu. Roderik aj napriek tomu, že bol na základnej škole integrovaný, bol prijatý na gymnázium, kde dosahuje dobré študijné výsledky.

Zdenko a Eva (2003)

04.12.2020

Zdenko a Eva (2003)

Matka sa stará o svoje maloleté deti – dvojčatá sama, prácu nemá, jej príjem sú opakované dávky v hmotnej núdzi a náhradné výživné zo strany ÚPSVaR Levice. Maloleté deti navštevujú ZŠ v Kalnej nad Hronom, kde denne cestujú autobusom z miesta trvalého bydliska. Deti sú nadané, navštevujú ZUŠ v Leviciach. Evka hrá na klarinete a Zdenko na saxofóne.

Natália (1999)

04.12.2020

Natália (1999)

v náhradnej rodinnej starostlivosti 79 ročnej starej mamy. Bývajú v jednoizbovom byte v skromných pomeroch. Rodičia sa o maloleté dieťa nezaujímajú, matka žije v zahraničí, otec nevieme. Natália je skromné dievča, dobre sa učí, má ambíciu ísť študovať medicínu na vysokú školu, ale starká sa obáva, že to finančne neutiahne.

Nikolka (1998)

04.12.2020

Nikolka (1998)

je mentálne postihnutá, žije sama so svojou maminou, spolu so svojimi starými rodičmi. Mamina poberá len opatrovateľský príspevok a prídavok na Nikolu.

Tibor (2004) a Erika (2003)

04.12.2020

Tibor (2004) a Erika (2003)

Matka poberá len dávku v hmotnej núdzi a prídavky. Rodinné pomery veľmi skromné.

Denis (2004), Patrik (2005), Sebastian (2008), Nikolas (2012)

27.06.2019

Denis (2004), Patrik (2005), Sebastian (2008), Nikolas (2012)

Deti boli zverené do náhradnej osobnej starostlivosti starým rodičom v Leviciach. Chlapci sa dlhodobo venujú futbalu, hrajú za klub KŠK Levice. Chlapci by potrebovali kopačky a športovú obuv, nakoľko starý rodičia nemajú dostatok financií na aktivity vnúčat.

Copyright © 2019 - 2022 Profisteel holding s.r.o., All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.