Charita

Profi steel Charity je projekt realizovaný spoločnosťou Profi steel holding s.r.o., za účasti ÚPSVR, ktorý už piaty rok pomáha vybraným deťom z rodín v hmotnej núdzi.

Na podnet majiteľa spoločnosti a pôvodcu projektu sa celoročne zo zisku spoločnosti generuje suma určená na pomoc deťom v rodinách s príjmom na hranici základných životných potrieb.

Profi steel Charity úzko spolupracuje s kvalifikovaným personálom ÚPSVR, ktorý každoročne, zodpovedne odporúča rodiny s deťmi v sociálnej núdzi a následne všetky odporučené rodiny osobne obíde aj poverený personál našej spoločnosti v doprovode pracovníčok ÚPSVR.

Profi steel Charity sa primárne sústreďuje na pomoc deťom s potenciálom progresu, resocializácie a ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak by ste chceli pomôcť aj vy, môžete vecnými darmi alebo konkrétnymi potrebami uvedených detí.
Pomôcť môžete niekoľkými spôsobmi:
- osobne prostredníctvom pracovníčok ÚPSVR:


- vkladom na účet Profi steel Charity, každé euro je použité výhradne na potreby uvedených rodín:
IBAN: SK76 7500 0000 0040 2748 4947
BIC: CEKOSKBX

- ak by ste chceli odkonzultovať ako pomôcť okamžite, stačí ak nás oslovíte na niektorý z uvedených kontaktov 0944/069 710 | charity@profisteel.sk

Ďakujeme.

Už piaty rok spolu pomáhame deťom v hmotnej núdzi.

Poďakovanie
ÚPSVR Levice

Poďakovanie

Poďakovanie
CDR Kolíňany

Poďakovanie

Nikolka (2011) a Kristofer (2012)

27.06.2019

Nikolka (2011) a Kristofer (2012)

Deti boli zverené do náhradnej osobnej starostlivosti starej matke pre týranie detí zo strany otca. Rodina býva v dvojizbovom byte v Leviciach aj s dospelou dcérou. Deti začali chodiť do školy, s čím sa rodine zvýšili aj mesačné výdavky. Rodina by potrebovala aj väčší byt, ale podľa vyjadrenia starej matky, úver v ich veku už banka neschváli.

Attila (2012)

27.06.2019

Attila (2012)

Zverený starej matke do NOS, ktorá sama má zdravotné problémy s nohou. Bývajú v Želiezovciach.

Michal (2005), Kevin (2001), Mário (2002)

27.06.2019

Michal (2005), Kevin (2001), Mário (2002)

Pástovce. Deti boli zverené do náhradnej osobnej starostlivosti starej matke. Rodičia sa vôbec nezaujímajú o svoje deti. Starká sa snaží všemožnými prostriedkami ich zabezpečiť. Deti sú veľmi skromné, vo svojom voľnom čase chodia zbierať orechy a bilinky aby si prilepšili…

Dominika (2002)

17.01.2018

Dominika (2002)

Po matkinej smrti Dominiku vychováva stará matka. Dominika je sluchovo postihnutá, navštevuje špeciálnu školu pre sluchovo postihnutých v Bratislave. Stará matka má zvýšené výdavky spojené s návštevou školy, čo sa týka ubytovania na internáte, stravy, cestovných výdavkov.

Laura (2002)

17.01.2018

Laura (2002)

Vyrastá u svojej starej matky. Matka zo zdravotných dôvodov nemôže zabezpečiť starostlivosť o svoju dcéru. Stará matka má teraz zvýšené výdavky, lebo od septembra Laura nastúpila na Strednú umeleckú školu, grafický dizajn, je veľmi talentovaná.

Katka (2006)

17.01.2018

Katka (2006)

Katka je zdravotne postihnutá, má detskú mozgovú obrnu, má v škole špeciálny režim. Veľmi rada chodí do školy, čo nie je vždy možné pre jej zdravotný stav. Vychovávajú a opatrujú ju starí rodičia. Žijú len z jedného dôchodku. Majú zvýšené výdavky na ošatenie a na jej liečbu, navštevujú rôznych špecialistov v Bratislave.

Paľko (2011)

17.01.2018

Paľko (2011)

Nemôže vyrastať vo svojej biologickej rodine, je zverený blízkej osobe do náhradnej osobnej starostlivosti. Rodina žije vo veľmi skromných podmienkach. Paľko by potreboval vytvoriť svoj kútik, kde by mohol kresliť, mať odložené svoje veci. V septembri 2018 pôjde do školy.

Katka (2002)

17.01.2018

Katka (2002)

Zverená starej matke do NOS.   V septembri nastúpila na strednú školu, stará matka má zvýšené výdavky na zabezpečenie učebných pomôcok a vybavenia potrebné na praktickú časť vyučovania.

Cynthia (2003)

17.01.2018

Cynthia (2003)

Bývajú so starou matkou vo veľmi skromných podmienkach.  Stará matka sa snaží podľa svojich možností zabezpečiť pre svoju vnučku všetko čo potrebuje. Stará matka má nízky dôchodok.

Dávid (2009) a Sarah Alizon ( 2011)

17.01.2018

Dávid (2009) a Sarah Alizon ( 2011)

Deti boli zverené do náhradnej osobnej starostlivosti prastarej matke. Rodičia sa vôbec nezaujímajú o svoje deti. Na výživné vôbec neprispievali, preto bolo vybavené náhradné výživné, ktoré je treba teraz úradu vrátiť. Na maloletého Dávida má prastarká zvýšené výdavky na lieky - Davidko je autista. Prastará matka napriek svojmu vysokému veku a nízkym finančným príjmom zvláda výchovu obdivuhodne.

Carmen (2013) a Vivien (2016)

20.12.2017

Carmen (2013) a Vivien (2016)

Matka s dvoma deťmi. Po manželovej smrti žije s deťmi len z rodičovského príspevku (213 eur) a prídavkov na deti (46 eur), hlavne pre neschopnosť úradov, nakoľko manžel pracoval v zahraničí. Po zaplatení všetkých výdavkov im ostane len cca 50 eur.

Jozef (2007), Štefan (2009), Mário (2010)

20.12.2017

Jozef (2007), Štefan (2009), Mário (2010)

Matka poberá len dávku 56 eur v hmotnej núdzi a prídavky na deti 103 eur. Pre zdravotné problémy si nedokáže nájsť vhodnú prácu. Matka rieši finančné problémy z minulosti, nie všade sa stretne s ochotou a možnosťou riešiť ich formou splátkového kalendára.

Copyright © 2019 - 2022 Profisteel holding s.r.o., All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.