Charita

Profi steel Charity je projekt realizovaný spoločnosťou Profi steel holding s.r.o., za účasti ÚPSVR, ktorý už piaty rok pomáha vybraným deťom z rodín v hmotnej núdzi.

Na podnet majiteľa spoločnosti a pôvodcu projektu sa celoročne zo zisku spoločnosti generuje suma určená na pomoc deťom v rodinách s príjmom na hranici základných životných potrieb.

Profi steel Charity úzko spolupracuje s kvalifikovaným personálom ÚPSVR, ktorý každoročne, zodpovedne odporúča rodiny s deťmi v sociálnej núdzi a následne všetky odporučené rodiny osobne obíde aj poverený personál našej spoločnosti v doprovode pracovníčok ÚPSVR.

Profi steel Charity sa primárne sústreďuje na pomoc deťom s potenciálom progresu, resocializácie a ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak by ste chceli pomôcť aj vy, môžete vecnými darmi alebo konkrétnymi potrebami uvedených detí.
Pomôcť môžete niekoľkými spôsobmi:
- osobne prostredníctvom pracovníčok ÚPSVR:


- vkladom na účet Profi steel Charity, každé euro je použité výhradne na potreby uvedených rodín:
IBAN: SK76 7500 0000 0040 2748 4947
BIC: CEKOSKBX

- ak by ste chceli odkonzultovať ako pomôcť okamžite, stačí ak nás oslovíte na niektorý z uvedených kontaktov 0944/069 710 | charity@profisteel.sk

Ďakujeme.

Už piaty rok spolu pomáhame deťom v hmotnej núdzi.

Poďakovanie
ÚPSVR Levice

Poďakovanie

Poďakovanie
CDR Kolíňany

Poďakovanie

Milota (2015)

20.12.2017

Milota (2015)

je ťažko zdravotne postihnuté dievčatko, má vrodenú deformáciu lebky, Crouzonov syndróm, anomáliu ciev v mozgu, absolvuje pravidelné mesačné vyšetrenia a operácie v Bratislave. Matka poberá len rodinné prídavky 23,52 eur, na iné nemá nárok. Pomohlo by im prispieť najmä na časté cestovanie do Bratislavy

Johana (2004)

20.12.2017

Johana (2004)

Matka žije sama s dcérou. Chodí pravidelne odrábať aktivačné práce, pracovať na zmluvu nemôže, pretože má exekúcie. V minulosti riešila problémy alkoholom, ale zatiaľ sa drží a snaží sa vyjsť z tohto začarovaného kruhu. Poberá dávku v hmotnej núdzi, ktorú jej ale pravidelne zastavia kvôli ďalšej, už dospelej a nezodpovednej dcére, ktorá s ňou ale nežije. Matke by pomohla kúpa dreva, prípadne brikiet, nakoľko má staré kachle, kúri drevom, a kupuje si ho priebežne každý mesiac vždy len toľko, aby jej ostalo aj na iné dôležité veci.

Norbert (2001)

20.12.2017

Norbert (2001)

Chlapec je najmladší z troch súrodencov. Matka rodinu opustila. Otec sa po odchode matky z domácnosti snaží deťom zabezpečiť všetko čo potrebujú. Pracuje príležitostne a tak majú málo finančných prostriedkov. Chlapec skončil školu, v štúdiu nepokračuje, rozhodol sa pracovať a finančne prispievať do domácnosti. Rodina žije v skromných pomeroch, pričom chlapec sa snaží svojpomocne vylepšiť bývanie.

Zuzana(2001) Henrieta(2000) Karol(2006)

20.12.2017

Zuzana(2001) Henrieta(2000) Karol(2006)

Otec detí má záľubu v alkohole. Prostredná dcéra žije u matky, ostatné dve deti sú u otca. Najstaršia sa rozhodla taktiež odísť od otca, ostávala pri ňom len z dôvodu, aby chránila starkú, pretože otec jej údajne ubližuje. Avšak otec nezabezpečuje starostlivosť o deti, preto chce z domácnosti odísť. Matka je psychiatricky chorá, nezamestnaná, žije v podnájme. Z peňazí, ktoré poberá nedokáže deťom zabezpečiť všetky potrebné veci, preto by im pomohlo uhradiť za nich elektrinu, prípadne plyn, aby matka vedela zabezpečiť deťom aj iné potreby. Prostredná dcéra brigáduje a prácu si hľadá aj najstaršia, aby si finančne prilepšili, nakoľko matka vzhľadom na svoj zdravotný stav nie je schopná pracovať.

Kamila a Kristína (2001)

20.12.2017

Kamila a Kristína (2001)

Maloleté deti boli v roku 2012 zverené do starostlivosti otca, nakoľko matka požívala alkoholické nápoje a nestarala sa o deti. Otec zabezpečoval starostlivosť o deti, matka o deti neprejavovala žiaden záujem. Otec detí v roku 2015 zomrel na onkologické ochorenie. Už počas choroby otca, v čase keď bol pripútaný na lôžko, starostlivosť o deti začala zabezpečovať ich stará matka a po úmrtí syna prevzala celkovú starostlivosť. Stará matka požiadala o zverenie detí do svojej starostlivosti, matka sa však vyhýba pojednávaniu. Starej matke na výživu detí ničím neprispieva, nezaujíma sa o deti, práve naopak aj sirotský dôchodok si chcela uplatniť ona. Stará matka s poukazom na vek sedemdesiat rokov, sama zabezpečuje všetku starostlivosť o dievčatá. T.č. žijú len z jej dôchodku.

Dominika (2002)

20.12.2017

Dominika (2002)

Spolu býva v podnájme v 1-izbovom byte so starou matkou, ktorej je zverená do starostlivosti. Dominika je sluchovo postihnutá, navštevuje špeciálnu školu v Bratislave kde býva na internáte. Stará matka pracuje, poberá vdovský dôchodok. Dominika poberá sirotský dôchodok. Príjem im však nepostačuje na pokrytie všetkých potrieb., nakoľko potrebuje špeciálne sluchové pomôcky, ktoré im poisťovňa neuhradí.

Nina (2013)

20.12.2017

Nina (2013)

Matka je nezamestnaná, slobodná mamička. Žijú v skromných pomeroch u starej matky. Malá Ninka je celiatička, celiakiu diagnostikovali aj matke. Matka poberá opatrovateľský príspevok.

Sebastian (2002) a Frederik (1999)

20.12.2017

Sebastian (2002) a Frederik (1999)

Obaja chlapci sú mentálne postihnutí, žijú s matkou v dome v nevyhovujúcich podmienkach, bez elektriny a plynu. Matka poberá invalidný dôchodok. Frederik je počas týždňa v internátnej škole. Výdavky rodiny presahujú ich príjem. Rodina sa najnovšie snaží znova zapojiť elektrinu a vyplatiť starý dlh.

Samko (2005 – 2016†)

20.12.2017

Samko (2005 – 2016†)

...trpel na akútnu myoblastovú /myolitickú/ leukémiu typu MLL, teda bol v najrizikovejšej skupine ľudí s recidívou 90%-95%. Je to typ leukémie, ktorá postihuje starších ľudí od 65 rokov života. Samko bojoval urputne proti tejto chorobe za neustálej podpory jeho maminy, jeho rodiny a ľudí, ktorým Samkov osud nebol ľahostajní.

Copyright © 2019 - 2022 Profisteel holding s.r.o., All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.