Inžiniering a Manažment

Inžiniering

Naša spoločnosť zabezpečuje spracovanie pevnostných výpočtov a príslušnejtechnickej dokumentáciepodľa predpisov EN13480 - potrubné systémy a EN12952 tlakové časti kotla, ktoré sú v súlade s európskou smernicou PED 97/23/EC. V našom rozsahu je aj spracovanie pevnostných výpočtov a technickej dokumentácie podľa amerických predpisov ASME CODE sec.I – Tlakové časti kotla a ASME B31.1 – potrubné systémy.

Ďalej zabezpečujeme:

  • váhovo dilatačný výpočet potrubných systémov v špecializovanom softvéry CAESAR II
  • pevnostne výpočty potrubných systémov podľa EN13480 a ASME B31.1
  • pevnostne výpočty tlakových častí kotla podľa EN12952 a ASME CODE sec.I
  • pevnostne výpočty tlakových nádob, výmenníkov podľa EN 13445
  • konštrukčnú dokumentáciu potrubných systémov, tlakových častí kotla, tlakových nádob a výmenníkov podľa vyššie uvedených noriem v softvéry AutoCAD alebo Microstation.

Manažment

EPCM:

Zaistenie manažmentu a koordinácie inžinieringu, dodávok materiálu a kľúčových zariadení , manažmentu výstavby. Službu EPCM ponúkame pri výstavbe menších energetických celkov v tepelnej energetike. Jedná sa o bežnú formu zmluvnej dohody medzi klientom a hlavným kontraktorom, ktorý v záujme klienta manažuje celý projekt. EPCM kontraktor koordinuje celý proces projekčných prác, dodávku materiálu, zariadení a celkovú výstavbu a zabezpečuje aby bol projekt dodaný v zmysle zmluvných podmienok vrátane dodržania stanoveného rozpočtu, kvality a časových míľnikov projektu.

Projektový manažment:

Zabezpečenie komplexného projektového manažmentu so zameraním na energetiku, hlavne výkonovo menšie elektrárne na báze kombinovaného cyklu, biomasy, naftových motorov, uhoľná elektráreň. Naše činnosti zahŕňajú kontraktačný manažment dodávateľských spoločností, sledovanie výroby kľúčových zariadení a komponentov, ako aj účasť na ich testovaní a prebierkach pred expedovaním, transport manažment, projektový kontroling, časové plánovanie a všetky iné nevyhnutné činnosti od kontraktačnej fázy projektu až po uvádzanie do prevádzky a prevzatie projektu zákazníkom.

Manažment činností na stavbe:

Zabezpečenie manažovanie činností energetických projektov v mieste výstavby diela. Tieto činnosti zahŕňajú celkovú organizáciu výkonov na stavenisku, ako sú manažment materiálu, plánovanie pracovníkov, dielenskej predvýroby, montážnych a demontážnych činností, uvádzania do prevádzky. Všetky činnosti sú realizované v súčinnosti s vydanou kontraktačnou dokumentáciu ako aj platnými Európskymi normami.

Copyright © 2019 - 2022 Profisteel holding s.r.o., All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.