Personál

Personál Náš kľúčový personál disponuje dlhodobými skúsenosťami v tepelnej energetike z oblasti návrhu, projektovania, dozorných činností pri výstavbe, projektového manažmentu, site manažmentu a kvality manažmentu . Skúsenosti nášho personálu, aplikácia medzinárodných štandardov ISO ako aj udelené certifikáty pre oblasť montáže a zváranie sú zárukou toho, že každý projekt je spracovaný s adekvátnou odbornou starostlivosťou a odovzdaný v požadovanej kvalite.

Personálna štruktúra spoločnosti:

  • Strojní inžinieri
  • MARE a SKR elektro špecialisti
  • Stavební inžinieri
  • Projektoví manažéri
  • Stavby vedúci
  • Špecialisti pre oblasť kvality
  • Špecialisti na nábeh (dodávateľsky)

Keďže úspech každej spoločnosti stojí hlavne na knowhow a odborných skúsenostiach jej zamestnancov uvádzame dole nad rámec referencií spoločnosti zoznam vybraných osobných referencií nášho kľúčového personálu.

Mondi Dynäs AB, (Väja, Švédsko) - Rekonštrukcia regeneračného kotla vrátane kotlového telesa počas odstávky v celulózke

Enel SE a.s. (Mochovce, Slovensko) – projektový manažment a dozorná činnosť pri inštalácii vysokotlakých potrubí v JE Mochovce 1900 MW

Huntstown Power Co. (Huntstown, Írsko) - Výroba, pred montáž a inštalácia provizórií na prefuky v elektrárni s kombinovaným cyklom 400 MW

Tynagh Energy Limited (Tynagh,Írsko) - Návrh nového usporiadania tlakových nádob a príslušných potrubných trás v elektrárni s paroplynovým cyklom 400 MW

NUH Enerji (Hereke, Turecko): Projektový manažment. EPC kontrakt na dodávku kombinovaného cyklu 120 MW formou „na kľúč“. Kompletné dodávky, montáž a uvedenie do prevádzky pre lokálnu cementáreň v Hereke.

1 x Plynová turbína LM 6000 PC Sprint +1 x Kotol na odpadné teplo HRSG - dvojtlakový s integrovaným odplyňovačom + 1 x Parná turbína

PRVÁ FÁZA

Celkový el. výkon: 60 MWe
Plynová turbína: 47 MWe
HRSG: 42/13 t/h; 55,5/6,4 bar(g); 426/252°C)
Parná turbína: 13 MWe

TOPLOFIKACIA Pleven (Pleven, Bulharsko) – Projektový manažment. EPC kontrakt zahŕňal dodávku, montáž, uvádzanie do prevádzky.

Kogeneračná jednotka 33 MWe, kotol na odpadné teplo (HRSG), 75 t/h; 4.5 MPa; 450°C, 1 x GTG GE LM2500 (+G4)

TAKENAKA Europe GmbH (Žilina, Slovensko) – Výkon riadenia činností na stavbe (site manažment). Kontrakt zahŕňal dodávku, montáž, potrubných rozvodov a chladiacich jednotiek pre niekoľko výrobných hál (karosáreň, lakovňa, motoráreň, zvarovňa) vo výrobnom závode KIA Slovensko.

Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a. s. ( Žiar nad Hronom, Slovakia) - Rekonštrukcia pôvodne uhoľného parného kotla K6 na spalinový s predradenou technológiou na spaľovanie 100% biomasy vrátane jej logistiky a skladovania.

SPP a.s. (Veľké Kapušany, Slovakia) – Využitie odpadového tepla v kompresorovej stanici KS01 Eustream - Využitie odpadového tepla z existujúcich plynových turbín poháňajúcich kompresory pri preprave zemného plynu, inhalovaná kapacita 30 M, 5 kotlov na odpadné teplo, parná turbína, ostatné príslušenstvo – odber tepla, vyvedenie el. výkonu, úprava vody – Plný rozsah činností vrátane owner´s inžiniering, stavebného povolenia, tendrovej dokumentácie, dozorné činnosti

ZSE a.s. member of EON group – Spracovanie štúdie realizovateľnosti ohľadne inštalácie bio-plynových staníc v rôznych častiach Slovenskej Republiky

ZSE a.s. member of EON group – Zdroj na výrobu tepla a elektriny na báze paro-plynového cyklu situovaný na Západnom Slovensku s elektrickým výkonom 54 MW a tepelným výkonom 32 MWth navrhnutý za účelom centrálneho vykurovania – Detailná štúdia realizovateľnosti, návrh viacerých alternatív, technicko-ekonomické zhodnotenie a záverečné odporúčanie

ZSE a.s. member of EON group - 400 MW elektráreň Malženice na báze poro-plynového cyklu – Technická analýza a zhodnotenie celého projektu v neskoršej fáze rozostavanosti za účelom akvizície

ZSE a.s. member of EON group – Návrh a prevádzka zdroja na výrobu elektriny a tepla – Kogeneračná jednotka s plynovým motorom a dvoma kotlami za účelom produkcie tepla a elektriny pre mliekarenskú spoločnosť RAJO Bratislava – Štúdia realizovateľnosti s návrhom niekoľkých alternatív zdroja na báze kombinovaného cyklu za účelom produkcie elektriny a tepla

Enercap – 40 MWe, 40 MWt Kogeneračný zdroj Žilina, Slovensko –Štúdia realizovateľnosti a preverenie potenciálnych odberateľov väčších odberateľov tepla v meste Žilina

ZSE a.s. member of EON group –Technické zhodnotenie teplárenskej spoločnosti (Termming Bratislava, Slovensko) pred akvizíciou – Detailná analýza a vyhodnotenie produkčných a distribučných procesov spoločnosti

USS Košice 100MWe, Košice – Slovensko, Rekonštrukcia kotla, tlakových, netlakových častí, palivového hospodárstva vrátane nábehu bloku.

Amager 80MWe, Kodaň – Dánsko dodávka, montáž tlakových potrubných systémov strojovne vrátane montáže zariadení.

Santa Cruz 100MWe Cuba, Kompletná rekonštrukcia energobloku s dodávkou materiálu a zariadení vrátane nábehu.

Copyright © 2019 Profisteel holding s.r.o., All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x