Realizačné činnosti

Dodávky diela na kľúč:

Zabezpečenie dodávky diel na kľúč so zameraním na energetický priemysel čo zahŕňa návrh, výrobu, dodávku , inštaláciu tlakových aj netlakových častí kotlov ako napr. potrubných systémov, prehrievačov, ekonomizérov, nosných a pomocných konštrukcií kotla atď. Komplexné dodávky diela na kľúč zahŕňajú aj spracovania inžinierskej časti a to projekčnej , konštrukčnej dokumentácie, dokumentácie kvality a asbuilt dokumentácie.

Rekonštrukcie, opravy a inštalácie energetických zariadení:

Zabezpečenie rekonštrukcií a generálnych opráv kotlov využívajúcich rôzne druhy paliva počas odstávok, inštalácie a oprava strojovní, potrubných systémov, oceľových konštrukcií , výmenníkových staníc , kondenzátorov. V rámci a pred realizáciou týchto činností poskytujeme aj expertnú analýzu a posúdenie existujúceho stavu s návrhom budúcich opatrení.

Zváračské práce:

Zabezpečujeme komplexné zváračské práce, ktoré sú vykonávané kvalifikovanými a skúsenými zváračmi so širokou škálou skúseností, ktorí sú schopní participovať na rôznych typoch montážnych a výrobných činností, ako napr. výstavba oceľových konštrukcií, zváranie tlakových a netlakových nádob, inštalácia potrubných systémov atď. Ich skúsenosti zahŕňajúprácu s materiálmi ako sú feriticko–perlitické ocele, austenitické ocele a iné štandardne používané materiály. Zváracie metódy zahŕňajú spôsoby MMA, TIG, MIG, MAG, ich kombinácie a orbitálne zváranie v montážnych aj výrobných podmienkach.Kvalifikácia našich zváračov je periodicky overovanápodľa EN a ISO noriem pod dohľadom skúsených zváračských praktikov.

Všetci zvárači majú absolvované certifikačné skúšky podľa požiadaviek medzinárodných noriem:

  • STN EN ISO 17660-1: Zváranie. Zváranie výstužnej ocele. Časť 1: Zaťažené nosné zvárané spoje (ISO 17660-1: 2006)
  • STN EN ISO 9606-1: Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie.

Dohľad nad plnením požiadaviek systému kvality vo zváraní podľa EN ISO 3834 – 2 zabezpečuje kvalifikovaný personál s úrovňou kvalifikácie IWS, IWT a IWE spolu s organizačnou zložka oddelenia kvality, ktorá v rámci integrovaného systému kvality zabezpečuje podporné procesy ako metrológia, interné audity, odborný rozvoj procesy súvisiace so špecifickými požiadavkami zákazníkov.

Potrubárske práce:

Zabezpečujeme výkon profesionálnych potrubárskych prác , ktoré sú realizované vyučenými a skúsenými potrubármi a zámočníkmi so schopnosťou čítať izometrické výkresy a inej nevyhnutnej dokumentácie potrebnej na vykonanie montážnych ako aj demontážnych prác.

Výroba

V kooperácii s našimi overenými partnermi zabezpečujeme výrobu tlakových častí kotlov, potrubných systémov a oceľových konštrukcií. Výrobné možnosti zahŕňajú výrobu v rámci bežných európskych certifikácií.

NDT skúšky

Firma Profi steel holding, s.r.o. zabezpečuje aj výkon kontrol NDT pre účely kontroly a validácie výrobných aj montážnych zvarových spojov s kvalifikovaným a skúseným personálom. Pracovníci sú certifikovaní podľa STN EN ISO 9712 s oprávnení aj pre tlakové zariadenia podľa PED 97/23/EC a sú oprávnení k výkonu vizuálnej a kapilárnej skúšky. Vyhodnocovanie RT snímok.

Copyright © 2019 Profisteel holding s.r.o., All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x