Profesionálne montážne práce a inžinierska činnosť
Realizačné činnosti
Inžiniering a manažment
Kariéra koho hľadáme?
Kontakt
 
Energetika Energetika
Strojársky a Chemický priemysel
 
Realizujeme Faramaceutický
a Potravinársky
priemysel
 
Podporujeme ProfiSteel
Charity

Štandardy kvality

  • ISO 9001:2015
  • ISO 3834-2:2005
  • OHSAS 18001:2007
  • ISO 14001:2015
  • EN 1090-1:2009+A1:2011
  • Oprávnenie vydané TI a. s. podľa predpisu 508/2009 na opravu vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: OU – oprava a údržba, R – rekonštrukcia, M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  • Oprávnenie výrobcu tlakových nádob podľa vyhlášky PED 2014/68/EU, EN 13445/4, EN 13480-4, EN ISO 3834-2 – rozsah: tlakové potrubia a zariadenia
  • Oprávnenie vydané TI a.s. podľa predpisu 508/2009 na odborné prehliadky a odborné skúšky, výrobu a opravy VTZ

Certifikáty

ISO 9001:2015
ISO 3834-2:2005
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2015
EN 1090-1:2009+A1:2011
„1. Oprávnenie vydané TI a. s. podľa predpisu 508/2009 na opravu vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu OU – oprava a údržba, R – rekonštrukcia, M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky“
„2. Oprávnenie vydané TI a. s. podľa predpisu 508/2009 na opravu vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu OU – oprava a údržba, R – rekonštrukcia, M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky“
Oprávnenie výrobcu tlakových nádob podľa vyhlášky PED 2014/68/EU, EN 13445/4, EN 13480-4, EN ISO 3834-2 - rozsah: tlakové potrubia a zariadenia

 

https://www.profisteelholding.sk/default.aspx?l=sk&p=standardy-kvality
/sk/standardy-kvality
http://www.profisteelholding.sk/sk/standardy-kvality
l=sk&p=standardy-kvality

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x