Riešenie pre Vaše inštalácie

Združujeme odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti realizácie, opráv a rekonštrukcie komplexných technologických celkov, ako aj jednotlivých výrobných zariadení a ich modernizácie.

Klienti:

Výzva na predloženie návrhu zmluvy o dielo a cenovej ponuky

v rámci obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 až § 288 Obchodného zákonníka:

FUTBALOVÉ IHRISKO V AREÁLI FŠ V LEVICIACH

Spoločnosť Profi steel holding s.r.o

Patrí k lídrom v oblasti realizácie, opráv a rekonštrukcie komplexných technologických celkov a jednotlivých výrobných zariadení a ich modernizácie.

ústretová cenová politika
profesionálny, proaktívny a individuálny prístup
medzinárodné systémy manažérstva kvality a certifikácie
skúsenosť, flexibilita a spoľahlivosť

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti plánovania ľudských zdrojov dokážeme rýchlo a efektívne mobilizovať kapacity kvalifikovaných pracovníkov rôznych technických profesií

ako sú zvárači, orbitálni zvárači potrubári, zámočníci, NDT pracovníci, supervízori a iné a poskytnúť tak klientom všetko potrebné na úspešnú realizáciu ich projektov.