Profisteel Holding s.r.o. prináša riešenia

V spoločnosti Profi steel holding si uvedomujeme, že spokojných zákazníkov získame len kvalitne poskytovanými službami.

Najvyššie štandardy zabezpečujú naši vysokokvalifikovaní a odborní pracovníci, ktorí pracujú samostatne a zodpovedne, s cieľom uspokojiť potreby a požiadavky zákazníka na kvalitu. Špecializujeme sa na služby v priemyselných odvetviach ako je energetika, farmácia, jadrová energetika, petrochémia, stavebníctvo, chemický, polovodičový, papierenský, potravinársky priemysel a odstávkové práce.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme rýchlo a efektívne mobilizovať kapacity kvalifikovaných pracovníkov rôznych technických profesií ako sú zvárači, orbitálni zvárači potrubári, zámočníci, NDT pracovníci, supervízori a iné a poskytnúť tak klientom všetko potrebné na úspešnú realizáciu ich projektov.

Cieľavedomosť, osobný prístup, iniciatíva pri riešení problémov zákazníka a zodpovednosť za navrhované riešenia – to sú štandardy, ktoré tvoria filozofiu našej spoločnosti a ktorými sa riadia všetci členovia nášho tímu.

Sme lídri s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti profesionálnych riešení v rámci realizácie, údržby a rekonštrukcie komplexných technologických celkov, ako aj jednotlivých strojov a zariadení, používaných v rôznych priemyselných odvetviach.

Našim klientom pomáhame dodržať termíny a úspešne dokončiť ich projekty, prostredníctvom poskytnutia potrebných služieb a zdrojov.

Profi steel je už viac ako 15 rokov dôveryhodným partnerom v oblasti profesionálnych služieb a inštalácií. Spolu s našimi klientami prispievame k lepšej a udržateľnej spoločnosti. Pomocou našich odborných a kvalifikovaných pracovníkov sme schopní pokryť rôzne druhy montážnych a výrobných činností so zameraním na potrubné systémy, oceľové konštrukcie a prefabrikáciu. V Profi steel vyvíjame maximálne úsilie na to, aby sme širokému spektru našich klientov prinášali vždy vysokú kvalitu za najlepšiu dosiahnuteľnú cenu.

Profi steel sa dôsledne zameriava na individuálne potreby našich klientov. Neustále sa pre nich snažíme zvyšovať hodnotu a identifikovať nové obchodné príležitosti.

Stratégiou firmy je v prvom rade profesionálny, proaktívny a individuálny prístup, ako aj spoľahlivosť a korektné jednanie. Zakladáme si na dôvere, ktorú s našimi klientami budujeme na základe dlhoročnej spolupráce. Spolu tak dosahujeme skvelé požadované výsledky.

Myslíme na budúcnosť, preto je naším cieľom neustále sa rozvíjať a zdokonaľovať vo všetkých oblastiach.


Naša filozofia

Vízia

Stať sa popredným poskytovateľom služieb v oblasti zváračských, zámočníckych a potrubárskych prác na celom svete, s neustálym dôrazom na kvalitu, inováciu a udržateľnosť.

Misia

Poskytovať zákazníkom najvyššiu kvalitu služieb, ktoré sú vykonávané v súlade s najvyššími štandardmi a potrebami zákazníkov. Sústrediť sa na udržateľný rozvoj a neustálu inováciu, aby sme boli vždy o krok pred konkurenciou.

Hodnoty

Kvalita, spoľahlivosť, inovácia, odbornosť, trvalo udržateľný rozvoj, bezpečnosť a ochrana životného prostredia. Tieto hodnoty by mali byť stredobodom každej činnosti a rozhodnutia v spoločnosti Profi Steel Holding.

Prečo s nami spolupracovať?

ústretová cenová politika
profesionálny, proaktívny a individuálny prístup
medzinárodné systémy manažérstva kvality a certifikácie
skúsenosť, flexibilita a spoľahlivosť

Certifikáty
  • ISO 9001:201
  • ISO 9001:2015
  • ISO 3834-2:2005
  • ISO 45001:2018
  • ISO 14001:2015
  • EN 1090-1:2009+A1:2011
  • EN 10204:2004
Oprávnenia, ktoré spĺňame:
  • Oprávnenie vydané TI a. S. Podľa predpisu 508/2009 na opravu vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: OU – oprava a údržba, R – Rekonštrukcia, M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  • Oprávnenie výrobcu tlakových nádob podľa vyhlášky PED 2014/68/EU, EN 13445/4, EN 13480-4, EN ISO 3834-2 – rozsah: tlakové potrubia a zariadenia