O spoločnosti Profisteel Holding s.r.o.

V spoločnosti Profi steel holding si uvedomujeme, že spokojných zákazníkov získame len kvalitne poskytovanými službami.

Náš príbeh

Od svojho založenia v roku 2006 sa spoločnosť Profi steel holding osvedčuje ako overený profesionál v oblasti montážnych a zváračských prác. Združujeme odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti realizácie, opráv a rekonštrukcie komplexných technologických celkov, ako aj jednotlivých výrobných zariadení a ich modernizácie.

Najvyššie štandardy zabezpečujú naši pracovníci

Najvyššie štandardy zabezpečujú naši vysokokvalifikovaní a odborní pracovníci, ktorí pracujú samostatne a zodpovedne, s cieľom uspokojiť potreby a požiadavky zákazníka na kvalitu. Špecializujeme sa na služby v priemyselných odvetviach ako je energetika, farmácia, jadrová energetika, petrochémia, stavebníctvo, chemický, polovodičový, papierenský, potravinársky priemysel a odstávkové práce.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme rýchlo a efektívne mobilizovať kapacity kvalifikovaných pracovníkov rôznych technických profesií ako sú zvárači, orbitálni zvárači potrubári, zámočníci, NDT pracovníci, supervízori a iné a poskytnúť tak klientom všetko potrebné na úspešnú realizáciu ich projektov.

Cieľavedomosť, osobný prístup, iniciatíva pri riešení problémov zákazníka a zodpovednosť za navrhované riešenia – to sú štandardy, ktoré tvoria filozofiu našej spoločnosti a ktorými sa riadia všetci členovia nášho tímu.

Prečo s nami spolupracovať?

ústretová cenová politika
profesionálny, proaktívny a individuálny prístup
medzinárodné systémy manažérstva kvality a certifikácie
skúsenosť, flexibilita a spoľahlivosť

Ak hľadáte seriózneho partnera, sme okamžite pripravení uľahčiť vám realizáciu vašich projektov. Profi steel holding je tým najlepším riešením pre vašu inštaláciu. Naše referencie hovoria jasnou rečou.

V spoločnosti Profi steel holding si uvedomujeme, že spokojných zákazníkov získame len kvalitne poskytovanými službami. Preto našou hlavnou prioritou je zameranie sa na zákazníka, na jeho požiadavky a spokojnosť a na trvalé zlepšovanie všetkých procesov organizácie. Spĺňame normu ISO 9001:2015, ktorá je základom na preukazovanie kvality spoločnosti.


Certifikáty
  • ISO 9001:201
  • ISO 3834-2:2005
  • ISO 45001:2018
  • ISO 14001:2015
  • EN 1090-1:2009+A1:2011
  • EN 10204:2004
Oprávnenia, ktoré spĺňame:
  • Oprávnenie vydané TI a. S. Podľa predpisu 508/2009 na opravu vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: OU – oprava a údržba, R – Rekonštrukcia, M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  • Oprávnenie výrobcu tlakových nádob podľa vyhlášky PED 2014/68/EU, EN 13445/4, EN 13480-4, EN ISO 3834-2 – rozsah: tlakové potrubia a zariadenia