Služba

Rekonštrukcie, opravy a montáže zariadení

Zabezpečenie rekonštrukcií a generálnych opráv kotlov využívajúcich rôzne druhy paliva počas odstávok, inštalácie a oprava strojovní, potrubných systémov, oceľových konštrukcií , výmenníkových staníc , kondenzátorov.
  • +345 Realizovaných diel na kľúč po celom svete

Zabezpečenie dodávky diel na kľúč so zameraním na energetický priemysel čo zahŕňa návrh, výrobu, dodávku , inštaláciu tlakových aj netlakových častí kotlov ako napr. potrubných systémov, prehrievačov, ekonomizérov, nosných a pomocných konštrukcií kotla atď.

MÁM ZÁUJEM


Zváračské práce

Zabezpečujeme komplexné zváračské práce, ktoré sú vykonávané kvalifikovanými a skúsenými zváračmi so širokou škálou skúseností, ktorí sú schopní participovať na rôznych typoch montážnych a výrobných činností, ako napr. výstavba oceľových konštrukcií, zváranie tlakových a netlakových nádob, inštalácia potrubných systémov atď.

Ich skúsenosti zahŕňajú prácu s materiálmi ako sú feriticko–perlitické ocele, austenitické ocele a iné štandardne používané materiály.
Zváracie metódy zahŕňajú spôsoby MMA, TIG, MIG, MAG, ich kombinácie a orbitálne zváranie v montážnych aj výrobných podmienkach. Kvalifikácia našich zváračov je periodicky overovaná podľa EN a ISO noriem pod dohľadom skúsených zváračských praktikov.

Všetci zvárači majú absolvované certifikačné skúšky podľa požiadaviek medzinárodných noriem:
  • STN EN ISO 17660-1: Zváranie. Zváranie výstužnej ocele. Časť 1: Zaťažené nosné zvárané spoje (ISO 17660-1: 2006)
  • STN EN ISO 9606-1: Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie.

Dohľad nad plnením požiadaviek systému kvality vo zváraní podľa EN ISO 3834 – 2 zabezpečuje kvalifikovaný personál s úrovňou kvalifikácie IWS, IWT a IWE spolu s organizačnou zložka oddelenia kvality, ktorá v rámci integrovaného systému kvality zabezpečuje podporné procesy ako metrológia, interné audity, odborný rozvoj procesy súvisiace so špecifickými požiadavkami zákazníkov.


Potrubárske práce

Zabezpečujeme výkon profesionálnych potrubárskych prác , ktoré sú realizované vyučenými a skúsenými potrubármi a zámočníkmi so schopnosťou čítať izometrické výkresy a inej nevyhnutnej dokumentácie potrebnej na vykonanie montážnych ako aj demontážnych prác.

Výroba

V kooperácii s našimi overenými partnermi zabezpečujeme výrobu tlakových častí kotlov, potrubných systémov a oceľových konštrukcií. Výrobné možnosti zahŕňajú výrobu v rámci bežných európskych certifikácií.

NDT skúšky

Firma Profi steel holding, s.r.o. zabezpečuje aj výkon kontrol NDT pre účely kontroly a validácie výrobných aj montážnych zvarových spojov s kvalifikovaným a skúseným personálom. Pracovníci sú certifikovaní podľa STN EN ISO 9712 s oprávnení aj pre tlakové zariadenia podľa PED 97/23/EC a sú oprávnení k výkonu vizuálnej a kapilárnej skúšky. Vyhodnocovanie RT snímok.


Retubing

Komplexná výmena rúrok v kondenzátoroch, v tepelných výmenníkoch, atď.

Referencie

ústretová cenová politika
profesionálny, proaktívny a individuálny prístup
medzinárodné systémy manažérstva kvality a certifikácie
skúsenosť, flexibilita a spoľahlivosť
Potrebujete podobné riešenie? Kontaktujte nás!
Máte otázku? Radi Vám pomôžeme
Ing. Veronika Lukáčová
Project Director
Kontaktujte nás
  • [javascript protected email address]
  • +421 911 709 090
Kontaktný formulár
Zadajte vaše celé meno.
Zadajte názov spoločnosti.
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela...